google8a74ce583628fc0b
create your own web page
Рішення №1 для державних установ, бюджетних організацій та корпорацій!
zvit-corp.png

ЗВІТ КОРПОРАЦІЯ

Звіт Корпорація - український програмний продукт, призначений для автоматизації процесів приймання та обробки звітності підзвітних організацій.
Звіт Корпорація - це система електронного документообігу, розроблена спеціально для великих підприємств та установ з розгалуженою структурою підзвітних організацій в якій враховані всі особливості обміну документами всередині великих підприємств і самі актуальні вимоги законодавства України. 


При розгалуженій структурі окремі підрозділи та головна організація повинні звітувати в контролюючі органи, причому окремі звіти головна організація повинна подавати за всі підвідомчі установи - так звані консолідовані звіти, тобто є об'єднані. Формування таких звітів реалізується у програмному комплексі Звіт Корпорація: підпорядковані установи заповнюють звіти, направляють в головну організацію, де й проходить консолідація та подача загального електронного звіту в контрольований орган.


Програмний комплекс Звіт Корпорація вирішує весь спектр завдань створення, збору, консолідації, аналізу та обміну електронними документами між:
    • головним підприємством та підзвітними структурами;
    • головним підприємством / підзвітними організаціями та державними органами.
У програмному комплексі реалізовано автоматичне приймання електронних документів, збереження їх та створені на основі консолідованих рішень в єдиному електронному архіві. Всі вихідні документи під час обміну підписуються кваліфікованим електронним підписом, і кожна з установ у автоматичному режимі отримує квитанції про доставку та результати обробки. Консолідація звітів після їх отримання проходить швидко.

Модулі програми

zvitnisty.jpg
koshtoris.jpg
konsolidaciya.jpg
analitika.jpg

Основні переваги Звіт Корпорація

 • Максимальне спрощення взаємодії головного підприємства з підзвітними
 • Гарантована своєчасність подання документів
 • Удосконалення якості обробки наданих електронних документів і звітів
 • Прозорість руху документів, швидкий пошук документів
 • Скорочення витрат робочих ресурсів і часу на доставку та обробку документів
 • Повідомлення респондента про приймання/відхилення звіту
 •  Підвищення рівня контролю за процесом збору та аналізу електронних документів
 • Технічна та консультативна підтримка користувачів
 • Налаштування та доопрацювання під вимоги замовника
zvitkorporaciya.jpg

Які можливості отримує підприємство при впровадженні Звіт Корпорація?

 • автоматичний прийом документів (в тому числі, всієї необхідної звітності) в електронному вигляді, підписаних КЕП, за допомогою Інтернет;
 •  збереження створених і прийнятих електронних документів в єдиному електронному архіві;
 • підписання всіх вихідних документів КЕП, розшифровка і перевірка будь-якого створеного і прийнятого файлу в усіх можливих розрізах (на цілісність, відповідність затвердженому формату, заповнення основних реквізитів тощо);
 • формування в автоматичному режимі квитанцій;
 • зручна і швидка консолідація звітів, отриманих від підзвітних організацій.

Захист інформації в системі


При обміні всі документи в системі завіряються кваліфікованим електронним підписом, який надає їм повну юридичну силу і забезпечує їх цілісність і надійний захист даних документа.
Система повністю відповідає вимогам чинного законодавства України в галузі криптографічного захисту інформації.

Досвід впровадження системи


За допомогою нашої системи побудовано прийом, обробку та обмін електронними документами між суб'єктами господарювання в багатьох державних установах. Звіт Корпорація допоможе створювати звіти на підставі даних кошторису, отримувати та зводити звітність за будь-якими параметрами, будувати аналітичну звітність та загалом - оптимізувати багатоетапний процес приймання, перевірки та консолідації звітності.

volni